intercelt
  baile > foghlaim na gaeilge - tosaitheoirí r-phost 
   

Foghlaim na Gaeilge -
Tosaitheoirí

 
 
 


cogar - ireland's provinces
Faoi mar a léirítear sa liosta leis seo tá roghanna éagsúla foghlama ar fáil don té atá ar bheagán Gaeilge nó gan Ghaeilge. Tá an t-eolas roinnte de réir na gcúigí ina mbíonn na himeachtaí ar siúl, Cúige Chonnacht, Cúige Laighean, Cúige Mumhan agus Cúige Uladh.Is féidir príomh-chanúintí na Gaeilge a roinnt de réir na réigiúin thíreolaíochta sin chomh maith.

Cé go bhfuil difríochtaí idir na canúintí, níl siad chomh mór sin is nach dtuigfeadh daoine a labhrann canúintí difriúla a chéile. Mar thosaitheoir, b'fhéidir gur mhaith leat díriú isteach ar chanúint áirithe amháin ar dtús. Ag an bunleibhéal níl an oiread sin difríochtaí idir canúintí áfach, éagsúlachtaí foghraíochta is mó.

Nóta: Cé go bhfuil an t-eolas roinnte de réir cúige, ní gá gurb í an chanúint is dual den reigiún áirithe sin a múintear sna coláistí. Sula gcuireann tú áit in áirithe b'fhiú duit a fháil amach ón gcoláiste/eagraíocht cén chanúint a múintear ann.
 

 

   ^ 
  Connacht
 
 
- Áras Mháirtín Uí Chadhain, An Cheathrú Rua, Co. na Gallimhe
  Soláthraíonn Áras Uí Chadhain dhá chúrsa ar leith do thosaitheoirí:
1 - Dianchúrsa cónaithe cheithre seachtaine
2 - Cúrsaí dheireadh seachtaine do ghrúpaí idir Dheireadh Fómhair agus an Cháisc
  tuilleadh eolais
   
- Coláiste Ísliomáin, Inis-Meáin, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe
  Tá dhá chúrsa seachtaine sa Ghaeilge á reachtáil do dhaoine fásta ag Coláiste Íosliomáin.
1. 30 Meitheamh - 5 Iúil 2002
2. 11 - 16 Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Laighean
 
 
- Áras Chrónáin, Br. an Úlloird, Cluain Dolcáin, BÁC 22  
  Tá réamhchúrsaí do thosaitheoirí Gaeilge ar fáil in Áras Chrónáin. Tá na cúrsaí á reáchtáil i dtreonasc leis an gclár-ama acadúil, le trí téarmaí in aghaidh na bliana.
  tuilleadh eolais
   
- Áras Uí Ghramhnaigh, Ráth Cairn, Co. na Mí  
  Soláthraítear sraith de chúrsaí dheireadh seachtaine agus cúrsaí seachtaine sa cheantar Gaeltachta seo:
1 - Tá na cúrsaí dheireadh seachtaine ar fáil i mí Feabhra agus mí Aibreáin 2002
2 - Tá na cúrsaí seachtaine ar fáil i mí Iúil agus mí Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2
  Reáchtáileann Conradh na Gaeilge dianchúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta i rith an tsamhraidh agus i rith na bliana
  tuilleadh eolais
   
- Dún na Sí  
  Reáchtáileann Dún na Sí cúrsaí Gaeilge i rith na bliana.
  tuilleadh eolais
   
- Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
  Reáchtáileann Gael Linn cúrsaí i rith na bliana i mBaile Átha Cliath, agus cúrsaí samhraidh i nGaeltacht Thír Chonaill.
  tuilleadh eolais
   
- UCD, Belfield, Baile Átha Cliath 4  
  Bíonn dhá chúrsa do thosaitheoirí á reáchtáil ag Rannóg an Aosoideachais, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath - Gaeilge I agus Gaeilge II.
1. Deireadh Fómhair - Nollaig 2001
2. Feabhra - Aibreán 2002
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Mumhan
 
 
- Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, Co.Chiarraí
  Reáchtáileann Oidhreacht Chorca Dhuibhne dianchúrsa coicíse sa Ghaeilge atá dírithe ar bhuntosaitheoirí. Meascann an clár gníomhaíocht fhoirmiúil sa seomra ranga le cúrsaí cultúrtha, turais agus ceardlanna.
-ar siúl 15 - 27 Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Seachtain Daonscoile, An Rinn, Co. Phort Láirge
  Eagraítear cúrsa Gaeilge do thosaitheoirí i rith sheachtain na Daonscoile. I mbliana tá Daonscoil na Mumhan á reáchtáil ón 17-24 Lúnasa 2002, i gColáiste na Rinne, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge.
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Uladh
 
 
- An Chrannóg, Srath na Corcra, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall
  Reáchtáileann An Chrannóg dianchúrsaí seachtaine do thosaitheoirí a mheascann ranganna foirméalta le turais agus seisiúin.
-ar fáil Iúil - Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Cumann an Phiarsaigh, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall
  Reáchtáileann Cumann an Phiarsaigh cúrsaí teaghlaigh sa Ghaeilge agus sa chultúr i nGaeltacht Thír Chonaill
- ar siúl mí Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Cursaí Gaeltachta Ghael Linn, Co. Dhún na nGall
  Reáchtáileann Gael Linn cúrsaí i rith na bliana i mBaile Átha Cliath, agus cúrsaí samhraidh i nGaeltacht Thír Chonaill.
  tuilleadh eolais
   
- Dáil Uladh, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall  
  Eagraíonn an Comhchoiste roinnt mhaith cúrsaí i gCo. Dhún na nGall i rith na bliana.
1 - Dianchúrsaí dheireadh seachtaine sa Ghaeilge
2 - Dáil Uladh - cúrsaí seachtaine / coicíse do dhaoine fásta
3 - Cúrsaí teaghlaigh - do thuismitheoirí agus a gclanna
  tuilleadh eolais
   
- Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall
  Soláthraíonn Oideas Gael cúrsaí seachtaine agus cúrsaí dheireadh seachtaine do thosaitheoirí, a mheascann ranganna foirmeálta i rith an lae le seisiúin istoíche. Tá cúrsa ann chomh maith a mheascann an Ghaeilge le himeachtaí cultúrtha agus siúlóidí
1. Cúrsaí dheireadh seachtaine - Márta, Meitheamh agus Deireadh Fómhair 2002
2. Cúrsaí seachtaine - Aibreán, Meitheamh, Iúil agus Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
 
  baile > foghlaim na gaeilge - tosaitheoirí  r-phost