intercelt
  baile > gnéithe d'éirinn - féilte chultúrtha r-phost 
   

Gnéithe d'Éirinn -
Féilte Chultúrtha

 
 
 


cogar - ireland's provinces
Bíonn go leor féilte in Éirinn bunaithe ar ghnéithe éagsúla don gcultúr áitiúil nó náisiúnta. Tá sé de theist ar mhuintir na hÉireann go bhfuil bua na cainte acu; ní haon iontas mar sin go mbíonn páirt lárnach ag an scéalaíocht i go leor féilte.

Os rud é go bhfuil suim mhór sa stair agus sa seanchas sa tír seo freisin, is minic a n-áirítear léachtaí ó staraithe áitiúla sna féilte chomh maith. Tá an t-eolas ar na himeachtaí seo roinnte de réir na gcúigí ina mbíonn siad ar siúl, Cúige Chonnacht, Cúige Laighean, Cúige Mumhan agus Cúige Uladh
 

 

   ^ 
  Connacht
 
 
- An Béal Oscailte  
 
  tuilleadh eolais
   
- Pléaráca Chonamara, Ros Muc, Co. na Gaillimhe  
  Beidh Féile Phléaráca, féile cheoil agus ealaíon Ghaeltacht Chonamara, ar siúl i mí Meán Fómhair 2002.
  tuilleadh eolais
   
- Scoil Acla, Acaill, Co. Mhaigh Eo
  Scoil samhraidh agus féile bhliantúil atá anseo, le taispeántais ealaíona, léachtaí, drámaíocht, ceardaíocht áitiúil, i measc eile.
- ar siúl 29 Iúil - 11 Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Laighean
 
 
- Éigse Sliabh Rua, Sliabh Rua, Co. Chill Chainnigh  
  Féile seachtaine ar stair áitiúil, cheol, fhilíocht, scéalaíocht agus chultúr.
- ar siúl an dara deireadh seachtaine de Shamhain de ghnáth
  tuilleadh eolais
   
- Féile Drámaíochta Ráth Cairn, Áras Uí Ghramhnaigh, Ráth Cairn, Co. na Mí  
  Tagann grúpaí drámaíochta ó gach áit in Éirinn chuig Féile Drámaíochta Ráth Cairn.
- ar siúl Márta 2002
  tuilleadh eolais
   
- Féile an Fhómhair, Baile Cheatharlach, Co.Cheatharlach
  Féile dhátheangach bunaithe ar ghné éagsúil de chultúr na hÉireann gach bliain
- Bíonn sé ar siúl i mí Dheireadh Fómhair
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Mumhan
 
 
- Éigse na Brídeoige, An Coireán, Co. Chiarraí  
  Comórann an fhéile bhliantúil dhántheangach seo traidisiún ársa na hÉireann - an Bhrídeog- a chomórann féile Naomh Bríd
- ar siúl Feabhra 2002
  tuilleadh eolais
   
- Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí  
  Eagraíonn an comharchumann seo féile ealaíne um Cháisc, agus féile ar stair áitiúil, Éigse Chorca Dhuibhne, sa bhFómhair
- Tá féile na Cásca ar siúl Aibreán 2002
- níl dátaí socraithe d'Éigse Chorca Dhuibhne 2002
  tuilleadh eolais
   
- Díseart, Institiúid Oideachais agus Chultúr Dúchais
  Is institiúid oideachais agus chultúr dúchais í Díseart, áit go ndéantar céiliúradh ar na féilte bliantúla ceilteacha
1. Féile Bhríde, a bhíonn ar siúl ag tús mhí Feabhra
2. Féile Lúnasa, a bhíonn ar siúl ag tús mhí Lúnasa
3. Féile Samhna, a bhíonn ar siúl ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair
  tuilleadh eolais
   
- Féile na Bealtaine, Daingean Uí Chúis, Corca Dhuibhne, Co. Chiarraí  
  Féile ealaíon, polaitíochta agus cheoil
- ar siúl 1-6 Bealtaine 2002.
  tuilleadh eolais
   
- Ionad Cheol Cruinne Éireann, Ollscoil Luimnigh, Luimneach  
  Cuireann Ionad na hÉireann um Cheol Domhanda an scoil samhradih BLAS i láthair. Is scoil samhraidh bhliantúil í seo do cheol traidisiúnta, d'amhránaíocht agus do rince.
- ar siúl mí Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Samhlaíocht Chiarraí, Trá Lí, Co. Chiarraí  
  Eagraíonn Samhlaíocht Chiarraí féile ealaíne bhliantúil, ina bhfuil réimse mór imeachtaí
- ar siúl Aibreán 2002
  tuilleadh eolais
   
- Scéalaíocht Chléire
  Féile idirnáisiúnta scéalaíochta ar oileán chléire - ar siúl 23 - 24 Márta 2002
  tuilleadh eolais
   
- Seachtain Daonscoile, An Rinn, Co. Phort Láirge
  Reáchtáilfear Daonscoil na Mumhan i mbliana don tseachtain 17 - 24 Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Uladh
 
 
- Éigse na nGlinntí, Garbhachadh, Co. Dhoire  
  Is féile Ghaeilge bhliantúil í Éigse na nGlinntí, a bhíonn á eagrú ag Comhchoiste na Gaeilge.
- ar siúl mí Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Earagail Arts Festival, Co. Donegal  
  Beidh an fhéile bhliantúil mhór seo ar siúl mí Iúil 2002
1. Taispeántais ealaíona agus léiriúcháin amharclainne
2. Ceolchoirmeacha traidisiúnta agus nua-aimseartha
  tuilleadh eolais
   
- Féile Chnoc Fola, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall  
  Beidh Féile Chnoc Fola ar siúl Lúnasa 2002, agus comórann sí gnéithe éagsúa den chultúr áitiúil.
  tuilleadh eolais
   
 
  baile > gnéithe d'éirinn - féilte chultúrtha  r-phost