intercelt
  baile > gnéithe d'éirinn - scoileanna & cúrsaí r-phost 
   

Gnéithe d'Éirinn -
Scoileanna & Cúrsaí

 
 
 


cogar - ireland's provinces
Má theastaíonn uait níos mó a fhoghlaim mar gheall ar pholaitíocht, ar stair, ar reiligiún nó ar an gcultúr Gaelach i gcoitinne is fiú breathnú trí na scoileanna agus na ranganna atá sonraithe anseo.

Tá eolas ar na cúrsaí roinnte de réir na gcúigí ina mbíonn siad ar siúl, Cúige Chonnacht, Cúige Laighean, Cúige Mumhan agus Cúige Uladh.

Tugtar sampla freisin do na hábhair/módúil a múintear ar na cúrsaí ionas go mbeidh tú ábalta rogha ciallmhar a dhéanamh. Tá córas creidiúnaithe ag cuid de na scoileanna seo, mar sin is féidir le rannpháirtithe na cáilíochtaí acadúla a bhaineann siad amach a aistriú ar ais go dtí'n a n-ollscoileanna/coláistí féin.
 

 

   ^ 
  Connacht
 
 
- Dr. Douglas Hyde Conference / Comhdháil an Chraoibhín, Ballaghderreen, Co. Roscommon  
  Ábhair : stair, cultúr
  Comórann an chomhdháil seo saol an Dr. Dubhghlas de hÍde agus gach ar bhain sé amach. De ghnáth bíonn sí ar siúl an tríú dheireadh seachtaine i mí Iúil.
Níl dátaí 2002 cinntithe go fóill.
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Mumhan
 
 
- Cumann Merriman, Co. an Chláir & Co. Phort Láirge  
  Ábhair : cultúr, sochaí, polaitíocht, stair
  Bhí Scoil Gheimhridh Mherriman ar siúl i nDún Gharbháin, Co.Phort Lairge:
2 - 4 Feabhra 2001.
Beidh Scoil Samhraidh Mheriman ar siúl i gCo. an Chláir:
18 - 25 Lúnasa 2001
  tuilleadh eolais
   
- Díseart, Institiúid Oideachais agus Chultúr Dúchais
  Ábhair : spioradáltacht dúchais, an scríbhinn dhiaga, ealaíon, seandálaíocht, stair, béaloideas
  Reáchtáileann Díseart, roinnt mhaith cúrsaí i rith na bliana agus scoileanna samhraidh :
1 - Cúrsaí seachtaine i gcultúr agus spioradáltacht na hÉireann
2 - Bunchúrsa sa Chultúr Dúchais, cúrsa coicíse
3 - Oilithreacht Siúlóide
4 - Scoileanna Samhraidh
5 - Cúrsaí Fómhair 2002
6 - Cúrsaí do mhic-léinn Fad-Téarmacha / Sabóideacha 2002
  tuilleadh eolais
   
- Ionad Cheol Cruinne Éireann, Ollscoil Luimnigh, Luimneach  
  Ábhair : ceol, rince
  BLAS: Scoil samhraidh bhliantúil do cheol traidisiúnta, d'amhránaíocht agus damhsa.
Tráth na gCos: Féile dhá lá le ceardlanna agus ceolchoirmeacha.
  tuilleadh eolais
   
- Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, Co.Chiarraí
  Ábhair : litríocht, seandálaíocht, flóra & ceol an cheantair, an Ghaeilge
  Tá dhá chúrsa ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne san earnáil seo.
1. Litríocht na Gaeilge - Déanann an cúrsa seo staidéar ar litríocht an cheantair
- ar siúl 12 - 17 Lúnasa 2002
2. An Ghaeilge, an Timpeallacht & an tSeandálaíocht
- Déanann an cúrsa seo taiscéal ar oidhreacht cheantar Chorca Dhuibhne
- ar siúl 22 - 27 Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Seachtain Daonscoile, An Rinn, Co. Phort Láirge
  Ábhair : logainmneacha, dúlra, stair, dúchas
  Scoil seachtaine ón 17 - 24 Lúnasa 2002 sa Rinn, Port Láirge.
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Uladh
 
 
- Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall
  Ábhair : Teanga agus Cultúr, Seandálaíocht, Timpeallacht agus Cultúr
  Tá trí chúrsaí éagsúla ag Oideas Gael san earnáil seo i mbliana.
1. Teanga agus Cultúr - Bíonn seisiúin teanga ar maidin agus ceardlanna gníomhacha san iarnóin
- ar siúl 27 Iúil - 3 Lúnasa 2002
2. Cúrsa seandálaíochta
- Bíonn turais i rith an lae agus léachtaí san oíche
- ar siúl 3 - 10 Lúnasa 2002
3. Timpeallacht agus Cultúr
- Déanann an cúrsa seo taiscéaladh ar gach gné d'oidhreacht na dúiche, idir oidhreacht nádúrtha agus thógtha
- ar siúl 29 Meitheamh - 6 Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Tí Chulainn, An Mullach Bán, Contae Ard Mhacha  
  Ábhair : seandálaíocht, ceol, litríocht
  Eagraíonn Tí Chulainn cúrsaí dheireadh seachtaine oidhreachta agus cultúrtha le réimse leathan imeachtaí cultúrtha traidisiúnta. Eagrófar na deirí seachtainí de réir mar a bhíonn ráchairt orthu.
  tuilleadh eolais
   
 
  baile > gnéithe d'éirinn - scoileanna & cúrsaí  r-phost