intercelt
  baile > foghlaim na gaeilge - idirmheánach r-phost 
   

Foghlaim na Gaeilge -
Idirmheánach

 
 
 


cogar - ireland's provinces
Faoi mar a léirítear sa liosta leis seo tá roghanna éagsúla foghlama ar fáil don té ar mheánleibhéal Gaeilge. Tá an t-eolas roinnte de réir na gcúigí ina mbíonn na himeachtaí ar siúl, Cúige Chonnacht, Cúige Laighean, Cúige Mumhan agus Cúige Uladh. Is féidir príomh-chanúintí na Gaeilge a roinnt de réir na réigiúin thíreolaíochta sin chomh maith.

Nóta: Cé go bhfuil an t-eolas roinnte de réir cúige, ní gá gurb í an chanúint is dual den reigiún áirithe sin a múintear sna coláistí. Sula gcuireann tú áit in áirithe b'fhiú duit a fháil amach ón gcoláiste/eagraíocht cén chanúint a múintear ann.
 

 

   ^ 
  Connacht
 
 
- Áras Mháirtín Uí Chadhain, An Cheathrú Rua, Co. na Gallimhe
  Soláthraíonn Áras Uí Chadhain trí chúrsa ar leith don té ar mheánleibhéal Gaeilge:
1 - Dianchúrsaí seachtaine agus coicíse
2 - Dianchúrsa cónaithe cheithre seachtaine
3 - Cúrsaí dheireadh seachtaine do ghrúpaí eagraithe idir Dheireadh Fómhair agus an Cháisc
  tuilleadh eolais
   
- Coláiste Ísliomáin, Inis-Meáin, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe
  Tá dhá chúrsa seachtaine sa Ghaeilge á reáchtáil ag Coláiste Íosliomáin do dhaoine fásta.
1. 30 Meitheamh - 5 Iúil 2002
2. 11 - 16 Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Laighean
 
 
- Áras Chrónáin, Br. an Úlloird, Cluain Dolcáin, BÁC 22  
  Reáchtáileann Áras Chrónáin ranganna d'fhoghlaimeoirí ar mheánleibhéal Gaeilge. Reáchtáiltear na ranganna i dtreonasc leis an gclár-ama acadúil, le trí téarmaí in aghaidh na bliana.
  tuilleadh eolais
   
- Áras Uí Ghramhnaigh, Ráth Cairn, Co. na Mí  
  Soláthraítear sraith de chúrsaí seachtaine agus cúrsaí dheireadh seachtaine sa cheantar Gaeltachta seo:
1 - Tá na cúrsaí dheireadh seachtaine ar fáil i mí Feabhra agus Aibreáin 2002
2 - Tá na cúrsaí seachtaine ar fáil i mí Iúil agus Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Conradh na Gaeilge, 6 Sráid Fhearchair, BÁC 2
  Reáchtáileann Conradh na Gaeilge dianchúrsaí Gaeilge do dhaoine fásta i rith an tsamhraidh agus i rith na bliana.
  tuilleadh eolais
   
- Dún na Sí  
  Reáchtáileann an tIonad Oidhreachta seo cúrsaí Gaeilge i rith na bliana
  tuilleadh eolais
   
- Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2
  Reáchtáileann Gael Linn cúrsaí i rith na bliana i mBaile Átha Cliath, agus cúrsaí samhraidh i nGaeltacht Thír Chonaill
  tuilleadh eolais
   
- UCD, Belfield, Baile Átha Cliath 4  
  Reáchtáileann Rannóg an Aosoideachais, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, dhá chúrsa don té ar mheánleibhéal Gaeilge - Gaeilge III agus IV.
1. Gaeilge III - Deireadh Fómhair - Nollaig 2001 & Feabhra - Aibreán 2002
2. Gaeilge IV - Feabhra - Aibreán 2002
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Mumhan
 
 
- Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, Co.Chiarraí
  Tá dhá chúrsa seachtaine ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne san earnáil seo
1. Daoine ar Bheagán Gaeilge - 15 - 27 Iúil 2002
2. Cúrsaí Gaeilge - Feabhra, Bealtaine & Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Seachtain Daonscoile, An Rinn, Co. Phort Láirge
  I rith na seachtaine de Dhaonscoil na Mumhan soláthraítear ranganna Gaeilge don té ar mheánleibhéal Gaeilge
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Uladh
 
 
- An Chrannóg, Srath na Corcra, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall
  Reáchtáileann an Chrannóg dianchúrsaí seachtaine do gach leibhéal, a mheascann ranganna foirmeálta le turais agus seisiúin.
- ar fáil Iúil agus Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Cumann an Phiarsaigh, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall
  Reáchtáileann Cumann an Phiarsaigh cúrsaí teaghlaigh sa Ghaeilge agus sa chultúr i nGaeltacht Dhún na nGall
- ar siúl mí Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Cursaí Gaeltachta Ghael Linn, Co. Dhún na nGall
  Reáchtáileann Gael Linn cúrsaí i rith na bliana i mBaile Átha Cliath, agus cúrsaí samhraidh i nGaeltacht Thír Chonaill
  tuilleadh eolais
   
- Dáil Uladh, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall  
  Eagraíonn an Comhchoiste roinnt mhaith cúrsaí i gCo. Dhún na nGall i rith na bliana.
1. Dianchúrsaí dheireadh seachtaine sa Ghaeilge
2. Dáil Uladh - cúrsaí seachtaine/ coicíse do dhaoine fásta
3. Cúrsaí teaghlaigh - do thuismitheoirí agus a gclanna
  tuilleadh eolais
   
- Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall
  Soláthraíonn Oideas Gael cúrsaí dheireadh seachtaine agus cúrsaí seachtaine don té ar mheánleibhéal Gaeilge, a mheascann ranganna foirmeálta i rith an lae le seisiúin istoíche. Tá cúrsaí ann chomh maith a mheascann an Ghaeilge le siúlóidí agus imeachtaí cultúrtha.
1. Tá na cúrsaí dheireadh seachtaine ar siúl - Márta, Meitheamh, Deireadh Fómhair 2002
2. Tá na cúrsaí seachtaine ar siúl - Aibreán, Meitheamh, Iúil agus Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
 
  baile > foghlaim na gaeilge - idirmheánach  r-phost