intercelt
  baile > foghlaim na gaeilge - spéis ar leith r-phost 
   

Foghlaim na Gaeilge -
Spéis ar Leith

 
 
 


cogar - ireland's provinces
Faoi mar a léirítear sa liosta leis seo tá cúrsaí éagsúla ar fáil do dhaoine go bhfuil riachtanais speisialta acu ó thaobh na Gaeilge de, m.sh. múinteoirí bunscoile, iarrthóirí stát seirbhíse srl.

Nóta: Cé go bhfuil an t-eolas roinnte de réir cúige, ní gá gurb í an chanúint is dual den reigiún áirithe sin a múintear sna coláistí. Sula gcuireann tú áit in áirithe b'fhiú duit a fháil amach ón gcoláiste/eagraíocht cén chanúint a múintear ann.
 

 

   ^ 
  Connacht
 
 
- Áras Mháirtín Uí Chadhain, An Cheathrú Rua, Co. na Gallimhe
  Soláthraíonn Áras Uí Chadhain trí chúrsaí éagsúla do dhaoine go bhfuil riachtanais ar leith acu ó thaobh na Gaeilge de:
1. Mic léinn tríú leibhéal (Éireannach agus Eachtrannach)
2. Múinteoirí Bunscoile
3. Gnó - cúrsa seachtaine nó coicíse dírithe ar lucht gnó
  tuilleadh eolais
   
- Coláiste Ísliomáin, Inis Meáin, Oileáin Árann, Co. na Gaillimhe
  Reáchtáileann Coláiste Ísliomáin cúrsaí do ghasúir scoile, do dhaoine fásta, do mhúinteoirí bunscoile, agus d'ábhair oidí.
Bíonn na cúrsaí ar siúl i mí Iúil agus Lúnasa.
  tuilleadh eolais
   
- Coláiste na bhFiann, Baile na Manach, Co.Átha Cliath
  Reáchtáileann Coláiste na bhFiann roinnt mhaith coláistí samhraidh ar fud na hÉireann i rith an tsamhraidh, atá oiriúnach do dhaltaí meánscoile. Tá roinnt cúrsaí oiriúnach do dhaltaí bunscoile sinsearacha chomh maith.
- Tá na cúrsaí ar fáil Meitheamh, Iúil agus Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2  
  Reáchtáileann Gael Linn cúrsa coicíse i nGaeltacht Ghaoth Dobhair dóibh siúd a theastaíonn uathu an SCG a bhaint amach
- ar siúl Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- UISCE, Cuan Eilí, Béal a Mhuirthead, Co.Mhaigh Eo
  Reáchtáileann UISCE dhá chúrsa éagsúla go háirithe do dhaltaí meánscoile sinsearacha. Clúdaíonn an dá chúrsa spóirt eachtraíochta, spóirt uisce go háirithe:
1. Cúrsa chúig lá á reáchtáil do dhaltaí scoile sinsearacha lena n-ullmhú don scrúdú cainte san Ardteistiméireacht
- ar fáil Aibreán 2002
2. Cúrsa coicíse do dhaltaí scoile sinsearacha
- ar fáil Meitheamh, Iúil & Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Laighean
 
 
- Áras Uí Ghramhnaigh, Ráth Cairn, Co. na Mí  
  Is féidir cúrsaí ar leith sa Ghaeilge a eagrú ach é bheith socraithe leis na hOllscoileanna. Tá cúrsaí do dhaltaí meánscoile ar fáil freisin.
  tuilleadh eolais
   
- Coláiste na bhFiann, Baile na Manach, Co.Átha Cliath
  Reáchtáileann Coláiste na bhFiann roinnt mhaith coláistí samhraidh ar fud na hÉireann i rith an tsamhraidh, atá oiriúnach do dhaltaí meánscoile. Tá roinnt cúrsaí oiriúnach do dhaltaí bunscoile sinsearacha chomh maith.
- Tá na cúrsaí ar fáil Meitheamh, Iúil agus Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Feachtas, Abbey Street, Dublin  
  Campa Samhraidh Gaeilge atá oiriúnach do leanaí bunscoile.
Níl dátaí 2002 ar fáil go fóill.
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Mumhan
 
 
- Coláiste na bhFiann, Baile na Manach, Co.Átha Cliath
  Reáchtáileann Coláiste na bhFiann roinnt mhaith coláistí samhraidh ar fud na hÉireann i rith an tsamhraidh, atá oiriúnach do dhaltaí meánscoile. Tá roinnt cúrsaí oiriúnach do dhaltaí bunscoile sinsearacha chomh maith.
- Tá na cúrsaí ar fáil Meitheamh, Iúil agus Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Baile an Fheirtéaraigh, Co.Chiarraí
  Tá cúrsa seachtaine á reáchtáil ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne do mhúinteoirí bunscoile a fuair a n-oiliúint lasmuigh den Stát
- ar siúl Aibreán - Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Seachtain Daonscoile, An Rinn, Co. Phort Láirge
 
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Uladh
 
 
- Cúrsa Gaeltachta SCG, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall
  Reáchtáileann Gael Linn cúrsa coicíse i nGaeltacht Ghaoth Dobhair dóibh siúd a theastaíonn uathu an SCG a bhaint amach
- ar siúl Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Cumann an Phiarsaigh, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall
  Reáchtáileann Cumann an Phiarsaigh cúrsaí teaghlaigh sa Ghaeilge agus sa chultúr i nGaeltacht Dhún na nGall
- ar siúl mí Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall
  Cúrsa Oiliúint ar Mhúinteoirí
- 13 - 20 Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
 
  baile > foghlaim na gaeilge - spéis ar leith  r-phost