intercelt
  baile > ceol, amhráin & rince - féilte ceoil r-phost 
   

Ceol, Amhráin & Rince -
Féilte Ceoil

 
 
 


cogar - ireland's provinces
Tugtar eolas anseo dhuit ar fhéilte éagsúla a bhíonn ar siúl ar fud na hÉireann. Tá an t-eolas roinnte de réir na gcúigí ina mbíonn na himeachtaí ar siúl, Cúige Chonnacht, Cúige Laighean, Cúige Mumhan agus Cúige Uladh.

Is gné choitianta de shaol na hÉireann na féilte agus bíonn a fhéile féin ag beagnach gach baile is sráidbhaile ó am go chéile. De ghnáth bíonn na féilte bunaithe ar théama áirithe, b'fhéidir gné éigin ón stair áitiiúil a bheadh i gceist nó b'fhéidir comóradh ar cheoltóir chlúiteach ón gceantar. Is minic áfach a shnítear gnéithe éagsúla don gcultúr Gaelach tríd an bhféile, rud a oireann d'idir óg agus aosta araon.
 

 

   ^ 
  Connacht
 
 
- Cumar, f/ch Nóirín Ní Ghrádaigh, Eastát Tionsclaíochta Casla, Casla, Co.na Gaillimhe  
  Scoil bhliantúil cheoil a bhíonn ar siúl i nGaeltacht Chonamara
- tá CUMAR 2002 ar siúl 1 - 6 Aibreán 2002
  tuilleadh eolais
   
- Féile Cláirsí agus Cultúir in ómós Uí Chearrúlláin, Céideadh, Co.Ros Comáin  
  Scoil bhliantúil cheoil in ómós Uí Chearrúlláin, i gCéideadh, Co. Ros Comáin
- ar siúl 29 Iúil go 2 Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Fleadhanna Chonnachta, Comhaltas Ceoltóirí Éireann
  Bíonn Fleadh ag gach contae, agus ansin gach cúige agus téann na buaiteoirí ar aghaidh go Fleadh Cheoil na hÉireann
-Fleadh Cheoil na hÉireann ar siúl 23 -25 Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Pléaráca Chonamara, Ros Muc, Co. na Gaillimhe  
  Féile cheoil agus ealaíon Ghaeltacht Chonamara
- ar siúl i Meán Fómhair 2002
  tuilleadh eolais
   
- Scoil Acla, Acaill, Co. Mhaigh Eo
  Scoil samhraidh agus féile bhliantúil atá anseo, le taispeántais ealaíona, léachtaí, drámaíocht, ceardaíocht áitiúil, i measc eile
- ar siúl 29 Iúil - 11 Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Scoil Samhraidh Joe Mooney, Droim Seanbhó, Co.Liatroma
  Scoil samhraidh agus féile bhliantúil i gCo. Liatroma
- ar siúl 20 - 27 Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Scoil Samhraidh an Dr. Dubhghlas de hÍde, Bealach an Doirín, Co.Ros Comáin
  Scoil samhraidh agus féile bhliantúil atá anseo le ranganna i ngach uirlis ceoil, rince seite agus amhránaíocht ar an sean-nós

- ar siúl 30 Meitheamh - 6 Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Laighean
 
 
- Áras Uí Ghramhnaigh, Ráth Cairn, Co. na Mí  
  Eagraíonn Comharchumann Ráth Cairn trí fhéilte bhliantúla éagsúla:
1. Éigse Dharach Uí Chatháin - féile amhránaíochta ar an sean-nós
- ar siúl 13 - 15 Deireadh Fómhair 2000
2. Féile na Mí - féile le comórtas amhránaíochta ar an sean-nós san áireamh
- ar siúl 25 Samhain 2000
3. Siamsóir na Mí - Comórtas le teacht ar an siamsóir is fearr
- ar siúl 9 Nollaig 2000
  tuilleadh eolais
   
- Éigse Sliabh Rua, Sliabh Rua, Co. Chill Chainnigh  
  Féile seachtaine ar stair áitiúil, cheol, fhilíocht, scéalaíocht agus chultúr.
- ar siúl an dara deireadh seachtaine de Shamhain de ghnáth
  tuilleadh eolais
   
- An t-Oireachtas, 6 Sr. Fhearchair, Baile Átha Cliath 2
  Tá sé seo ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí i bhféilire cheol traidisiúnta na hÉireann, go háirithe i measc phobal na Gaeilge. Tá dhá chuid den fhéile de ghnáth.
1.Tá Féile Bhealtaine an Oireachtais ar siúl i mBaile Átha Cliath 9 - 12 Bealtaine
2. Beidh féile na Samhna ar siúl i nGaoth Dobhair ag tús mhí na Samhna
  tuilleadh eolais
   
- Féile an Fhómhair, Baile Cheatharlach, Co.Cheatharlach
  Féile dhátheangach bunaithe ar ghné éagsúil de chultúr na hÉireann gach bliain
- ar siúl 22 - 27 Deireadh Fómhair 2002
  tuilleadh eolais
   
- Fleadhanna Laighean, Comhaltas Ceoltóirí Éireann
  Bíonn Fleadh ag gach contae, agus ansin gach cúige agus téann na buaiteoirí ar aghaidh go Fleadh Cheoil na hÉireann
-Fleadh Cheoil na hÉireann ar siúl 23 -25 Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Sean Nós Cois Life, Baile Átha Cliath.
  'S í aidhm na féile seo ná amhránaíocht ar an sean-nós a chur chun cinn agus a neartú. I measc na n-imeachtaí bíonn:
1. Ceardlanna amhránaíochta agus rince ar an sean-nós
2. Seisiúin ceoil, rince agus scéalaíocht srl.
- ar siúl 19 - 21 Aibreán 2002
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Mumhan
 
 
- Éigse na Brídeoige, An Coireán, Co. Chiarraí  
  Comórann an fhéile bhliantúil dhántheangach seo traidisiún ársa na hÉireann - an Bhrídeog- a chomórann féile Naomh Bríd
- ar siúl Feabhra 2002
  tuilleadh eolais
   
- Féile Phan Cheilteach, Trá Lí, Co. Chiarraí  
  Féile Cheilteach Idirnáisiúnta bhliantúil ar siúl Aibreán 2002
1. Comórtais idir na náisiúin cheilteacha éagsúla
2. Oícheanta ceoil, amhránaíochta agus rince.
  tuilleadh eolais
   
- Féile na Bealtaine, Daingean Uí Chúis, Corca Dhuibhne, Co. Chiarraí  
  Féile ealaíon, polaitíochta agus cheoil
- ar siúl tús Bealtaine 2002
  tuilleadh eolais
   
- Fleadh Cheoil na hÉireann, Lios Tuathail, Co. Chiarraí
  Bíonn Fleadh ag gach contae, agus ansin gach cúige agus téann na buaiteoirí ar aghaidh go Fleadh Cheoil na hÉireann
-Fleadh Cheoil na hÉireann ar siúl 23 -25 Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Ionad Cheol Cruinne Éireann, Ollscoil Luimnigh, Luimneach  
  Cuireann Ionad na hÉireann um Cheol Domhanda an scoil samhradih BLAS i láthair. Is scoil samhraidh bhliantúil í seo do cheol traidisiúnta, d'amhránaíocht agus do rince.
- ar siúl mí Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
- Scoil Samhraidh Willie Clancy, Sráid na Cathrach, Co.an Chláir  
  An scoil samhraidh is cáiliúla, lonnaithe in Iarthar an Chláir
- ar siúl 6 - 14 Iúil 2002
  tuilleadh eolais
   
 

   ^ 
  Uladh
 
 
- Féile Chnoc Fola, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall  
  Beidh Féile Chnoc Fola ar siúl tús Lúnasa 2002, agus comórann sí gnéithe éagsúa den chultúr áitiúil:
1. Imeachtaí spóirt, chomh maith le comórtais feirmeoireachta traidisiúnta cosúil le lomadh caorach
2. Imeachtaí ceoil, comórtais agus léachtaí ar stair áitiúil
  tuilleadh eolais
   
- Féile Chomórtha Mick agus Mhichíl Carr, Mín na nAoirí, An Charraig, Co. Dhún na nGall  
  Féile cheoil traidisiúnta bhliantúil a bhíonn ar siúl i nGaeltacht Thír Chonaill.
  tuilleadh eolais
   
- Féile Shamhna an Oireachtais, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall  
  Tá sé seo ar cheann de na himeachtaí is tábhachtaí i bhféilire cheol traidisiúnta na hÉireann, go háirithe i measc phobal na Gaeilge. Tá dhá chuid den fhéile de ghnáth.
1.Tá Féile Bhealtaine an Oireachtais ar siúl i mBaile Átha Cliath 9 - 12 Bealtaine
2. Beidh féile na Samhna ar siúl i nGaoth Dobhair ag tús mhí na Samhna
  tuilleadh eolais
   
- Féile na nAmhrán, An Mullach Bán, Co. Ard Mhacha  
  Féile a dhéanann ceiliúradh ar thraidisiúin amhránaíochta na hÉireann agus na hAlban
  tuilleadh eolais
   
- Fleadhanna Uladh, Comhaltas Ceoltóirí Éireann
  Bíonn Fleadh ag gach contae, agus ansin gach cúige agus téann na buaiteoirí ar aghaidh go Fleadh Cheoil na hÉireann
-Fleadh Cheoil na hÉireann ar siúl 23 -25 Lúnasa 2002
  tuilleadh eolais
   
- Scoil Gheimhridh Frankie Kennedy, An Bunbeag, Co.Dhún na nGall  
  Bíonn an scoil cheoil traidisiúnta seo ar siúl ag deireadh mhí na Nollag - tús Eanáir, i gcroílár Ghaeltacht Dhún na nGall
  tuilleadh eolais
   
 
  baile > ceol, amhráin & rince - féilte ceoil  r-phost